Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Koşulları

Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Koşulları

Hisse senedi verileri 15 dakika gecikmelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan döviz ve altın web sitesi, uygulaması, kurucuları ve/veya yorum yapan kullanıcıları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Kişisel Verilerin Korunması

Döviz ve Altın (Kısaca, “Döviz ve Altın” olarak anılacaktır.)’ne ait internet sitelerine üye olarak kullanmanız halinde, elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tarafımızca korunmakta ve işlenmektedir. İnternet sitelerimizi, üye olmaksızın ziyaretçi olarak kullanmanız durumunda, tarafınıza ait herhangi bir kişisel veri toplanmamakta ve işlenmemektedir. Üye olmayan ziyaretçiler, internet sitelerimizi, anonim olarak kullanmaktadırlar. Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen 6698 sayılı KVK’ya göre, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi ise veri işleyen olarak tanımlanmıştır. Döviz ve Altın, kendisine ait internet sitelerinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları İnternet sitemize üye olmanız halinde; ad soyad, cinsiyet, doğum tarihi, IP bilgileri, adres bilgileri, e-posta adresi, trafik bilgileriniz vb. kişisel verileriniz, Döviz ve Altın tarafından sizlere sağlanan hizmetlere ve Döviz ve Altın’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, 6698 sayılı KVK uyarınca, sizlerin açık rızası ile kanunda sayılan ilkeler ve şartlar kapsamında, Döviz ve Altın’a ait internet sitelerine erişim sağladığınız müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;
Hizmetimiz dahilinde hangi içerikleri hangi sıklıkla görüntülediğinizi tespit ederek; hizmetlerimizi, beğenileriniz, alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilmek,
Talep etmeniz halide sizlere öneriler ve kısayollar sunabilmek,
İnternet sitelerimizde yer alan reklamların, ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmesini sağlamak,
Reklam ve hizmetlerin etki ve erişimini ölçebilmek ve ölçüm sistemlerimizi geliştirebilmek,
Hesapları ve hareketleri doğrulamaya yardımcı olmak ve güvenliği sağlamak,
Konum bilgisine sahip olduğumuzda, hizmetlerimizden beklediğiniz verimi arttırılabilmek,
Veri tüketimi ile bağlantılı olan çevresel ağ koşulları, zaman, lokasyon ve cihaz etkinliklerini vererek ağ kalitenizin geliştirilmesine yardımcı olabilmek
Döviz ve Altın’ın ticari ve hizmet stratejilerinin geliştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişi ve Kurumlar ile Aktarılma Amaçları Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK kapsamında istisnai hükümler saklı olmak kaydıyla, açık rızanız olmadan aktarılamaz. Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan işlenme amaçları ile beraber, hizmetlerimizi sağlamamız ve iyileştirmemiz amacıyla; internet sitelerimiz içinde ve dışında ilginizi çekecek reklamların gösterilmesinin sağlanması için reklamverenler, reklam ajansları, medya planlama kuruluşları, ölçüm kuruluşları ve analiz kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi kullanan ya da hizmetlerimizle entegre olan üçüncü şahıs uygulamaları, internet siteleri ya da diğer hizmet sağlayıcıları da, bunları kullanmanız halinde, kişisel verileriniz ve paylaşımlarınız hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Açık rızanız olmadığı sürece, ad, soyad, adres gibi kimliğinizi belli eden kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, üçüncü kişi ve kuruluşlarla, anonim şekilde, yalnızca yaş ve cinsiyet gibi istatistik bilgileri paylaşılmakta; kimliğinizin belirlenmesine olanak sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşılmamaktadır. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi Kişisel verileriniz, Döviz ve Altın’ın yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilgilinin açık rızasının alınması şartına dayanılarak ve ayrıca 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı yükümlülükleri doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Döviz ve Altın’a ait internet sitelerine erişim sağladığınız müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çerez, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları 6698 Sayılı KVK uyarınca Döviz ve Altın’a başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Yukarıda belirtilen düzeltme, silme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınınız bulunmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirlenene kadar, yazılı olarak Döviz ve Altın’a iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenmesi Hususunda Açık Rıza Beyanı

Döviz ve Altın (Kısaca, “Döviz ve Altın” olarak anılacaktır.)’ne ait dovizvealtin.com internet sitesine üye olmam dolayısıyla, Döviz ve Altın tarafından elde edilecek kişisel verilerimin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebileceği ve ayrıca aktarılabileceği hususunda Döviz ve Altın tarafından tarafıma bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, kimlik bilgilerim, cinsiyetim, yaşım, doğum tarihim, IP bilgilerim, görüntülediğim içerikler ve görüntülediğim içeriklerden oluşan kişisel verilerimin;
• Sunulan hizmetlerin, beğenilerim, alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirebilmesi,
• Tarafıma öneriler ve kısayollar sunulabilmesi,
• Reklamların, ilgi alanlarıma göre kişiselleştirilmesinin sağlanması,
• Reklam ve hizmetlerin etki ve erişiminin ölçülebilmesi ve ölçüm sistemlerinin geliştirilebilmesi,
• Hesapların ve hareketlerin doğrulanmasına yardımcı olmak ve güvenliğin sağlanması,
• Konum bilgisine sahip olunduğunda, hizmet veriminin arttırılabilmesi,
• Veri tüketimi ile bağlantılı olan çevresel ağ koşullarının, zaman, lokasyon ve cihaz etkinliklerini vererek ağ kalitemin geliştirilmesine yardımcı olabilmek
• Döviz ve Altın’ın ticari ve hizmet stratejilerinin geliştirilmesi amaçları doğrultusunda, dovizvealtin.com adresli internet sitesine ve mobil uygulamalarına erişim sağladığım müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çerez ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.


Çerez Politikası

dovizvealtin.com internet sitesini kullandığınızda ya da ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınıza veya cihazınıza çerezler yerleştirebilir ve bu çerezlerde saklanan bilgileri alabiliriz. Çerezler, internet tarayıcılarında bilgi depolamak için kullanılan küçük metin parçalarıdır. Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda tanımlayıcıları ve diğer bilgileri toplamak ve tutmak için kullanılır. İnternet tarayıcınızda veya cihazınızda tuttuğumuz veriler, cihazınızla ilişkili tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar gibi başka teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılır. Bu ilkede, bu teknolojilerin tümü "çerez" olarak anılacaktır. Çerezler; içerikleri kişiselleştirme, reklamları özelleştirme, reklam sonuçlarını ölçme, daha güvenli bir deneyim sağlama gibi yollarla hizmetlerimizi sunmamıza, korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olur. Çerezleri;

• Hesabınızı doğrulamak ve hesabınıza giriş yaptığınızı belirlemek,
• Verilerinizi ve hizmetlerimizi güvende ve emniyette tutmak,
• İşletmelerin ve diğer kuruluşların sağladıkları ürünlerle, hizmetlerle ya da ilişkili oldukları amaçlarla ilgilenebilecek kişilere, bu işletme ve kuruluşların reklamlarını göstermek ve dovizvealtin.com internet sitesinde reklamları yer alan işletmelerin reklam kampanyalarının performansını ölçmek,
• Hizmet kalitemizi arttırmak,
• Kullanıcılarımızın hizmetlerimizi nasıl kullandığını daha iyi anlayıp bu hizmetleri geliştirmek,amaçlarıyla kullanırız.

Üçüncü kişiler de, kendi sitelerinde ve uygulamalarında dovizvealtin.com internet sitesiyle bağlantılı olarak çerezler kullanır. Diğer tarafların çerezleri nasıl kullandığını anlamak için, lütfen bu tarafların kendi ilkelerini inceleyiniz.

Çerez Türleri

• Geçici çerezler: Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.
• Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve web sitesie döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır.
• Hedef/Reklam Çerezleri: Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.
• Zorunlu Çerezler: Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.
• Performans ve analiz çerezleri: Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (onlar tarafından izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
• İşlevsellik çerezleri: İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.
• Reklam çerezleri: Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
• İzleme çerezleri: İzleme çerezleri ziyaretçilerin Internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

Tarayıcı Çerez Kontrolleri

Tarayıcınız veya cihazınız, tarayıcı çerezlerinin yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini seçmenizi ve çerezleri silmenizi sağlayacak bazı ek ayarlar sunabilir. Bu kontroller hakkında daha fazla bilgi almak için, tarayıcınızın ya da cihazınızın yardım materyallerini inceleyiniz. Tarayıcı çerezlerinin kullanımını devre dışı bıraktıysanız, dovizvealtin.com internet sitesinin bazı bölümleri doğru şekilde çalışmayabilir.

 • ACSEL (% 0,57)    348.331 TL
 • ADANA (% 0,66)    243.068 TL
 • ADBGR (% 0,48)    4.831 TL
 • ADEL (% -0,59)    326.202 TL
 • ADESE (% -0,43)    6.360.549 TL
 • ADNAC (% 0,69)    1.852.519 TL
 • AEFES (% 0,41)    5.341.943 TL
 • AFYON (% -1,48)    5.647.200 TL
 • AGHOL (% 0,72)    1.579.663 TL
 • AGYO (% 0,00)    789.615 TL
 • AKBNK (% 0,45)    230.667.759 TL
 • AKCNS (% 0,13)    116.658 TL
 • AKENR (% -1,54)    1.097.283 TL
 • AKFGY (% 0,57)    34.339 TL
 • AKGRT (% 0,24)    923.633 TL
 • AKGUV (% 6,05)    5.222.184 TL
 • AKMGY (% 0,25)    6.162 TL
 • AKSA (% 1,56)    4.493.672 TL
 • AKSEN (% -1,44)    3.202.884 TL
 • AKSGY (% 3,83)    1.669.573 TL
 • AKSUE (% 0,12)    378.244 TL
 • ALARK (% 3,16)    8.671.748 TL
 • ALBRK (% 2,21)    39.171.844 TL
 • ALCAR (% -0,26)    408.729 TL
 • ALCTL (% 2,74)    3.215.547 TL
 • ALGYO (% -1,49)    3.385.577 TL
 • ALKA (% -1,23)    2.723.905 TL
 • ALKIM (% 0,00)    792.996 TL
 • ALYAG (% 0,00)    60.845 TL
 • ANACM (% -0,61)    5.562.877 TL
 • ANELE (% -0,55)    3.088.773 TL
 • ANELT (% 4,76)    50.140 TL
 • ANHYT (% 0,51)    265.907 TL
 • ANSGR (% -0,24)    150.264 TL
 • ARCLK (% 1,80)    34.830.587 TL
 • ARENA (% 1,75)    781.100 TL
 • ARMDA (% -0,71)    70.361 TL
 • ARSAN (% 0,00)    582.762 TL
 • ARTI (% 5,21)    83.839 TL
 • ASELS (% 1,50)    366.119.537 TL
 • ASLAN (% -0,79)    756.739 TL
 • ASUZU (% 0,16)    1.260.810 TL
 • ATAGY (% -1,54)    181.068 TL
 • ATEKS (% 0,32)    235.737 TL
 • ATLAS (% 1,26)    795.788 TL
 • ATPET (% -1,25)    317.634 TL
 • ATSYH (% 11,11)    76.203 TL
 • AVGYO (% 5,04)    10.545.068 TL
 • AVHOL (% 4,38)    1.266.411 TL
 • AVISA (% -1,43)    522.852 TL
 • AVOD (% 3,31)    49.270.982 TL
 • AVTUR (% 1,72)    2.579.981 TL
 • AYCES (% 1,12)    8.243 TL
 • AYEN (% 0,83)    1.026.551 TL
 • AYES (% 1,94)    2.043 TL
 • AYGAZ (% -3,44)    3.836.361 TL
 • BAGFS (% 0,35)    246.902 TL
 • BAKAB (% 0,00)    67.362 TL
 • BALAT (% -2,50)    4.831 TL
 • BANVT (% 0,56)    4.040.486 TL
 • BASCM (% 2,58)    326 TL
 • BERA (% -1,09)    2.687.380 TL
 • BEYAZ (% -2,09)    7.054.006 TL
 • BFREN (% -0,35)    1.120.580 TL
 • BIMAS (% 2,17)    64.681.796 TL
 • BIZIM (% -0,13)    780.577 TL
 • BJKAS (% 0,58)    12.041.239 TL
 • BLCYT (% 0,00)    646.535 TL
 • BMEKS (% 0,00)    11.269 TL
 • BMELK (% -1,02)    186.015 TL
 • BNTAS (% 3,10)    7.404.200 TL
 • BOLUC (% 0,57)    119.173 TL
 • BOSSA (% 3,20)    2.327.082 TL
 • BOYP (% -2,51)    414.807 TL
 • BRISA (% -0,43)    981.525 TL
 • BRKO (% -3,45)    25.235 TL
 • BRKSN (% -0,56)    282.845 TL
 • BRMEN (% 1,27)    589.168 TL
 • BRSAN (% 1,83)    1.965.561 TL
 • BRYAT (% 0,96)    634.402 TL
 • BSOKE (% -1,92)    1.569.804 TL
 • BTCIM (% -1,93)    285.058 TL
 • BUCIM (% 0,68)    324.774 TL
 • BURCE (% -0,61)    103.923 TL
 • BURVA (% -1,89)    254.567 TL
 • CCOLA (% -2,16)    8.097.357 TL
 • CELHA (% 2,08)    395.826 TL
 • CEMAS (% 0,00)    4.560.370 TL
 • CEMTS (% -0,54)    2.671.163 TL
 • CIMSA (% -1,00)    968.739 TL
 • CLEBI (% 0,00)    6.637.385 TL
 • CMBTN (% 0,20)    75.085 TL
 • CMENT (% 0,35)    432.462 TL
 • COSMO (% -1,06)    11.432 TL
 • CRDFA (% -1,01)    98.863 TL
 • CRFSA (% 0,82)    3.131.785 TL
 • CUSAN (% 0,00)    3.254.878 TL
 • DAGHL (% 0,00)    62.848 TL
 • DAGI (% -0,74)    325.885 TL
 • DARDL (% -2,61)    32.220 TL
 • DENCM (% 0,00)    42.497 TL
 • DENGE (% 5,75)    3.670.461 TL
 • DENIZ (% 0,96)    924.593 TL
 • DERIM (% 0,00)    96.648 TL
 • DESA (% -3,47)    871.458 TL
 • DESPC (% 1,63)    2.046.924 TL
 • DEVA (% -0,28)    1.831.035 TL
 • DGATE (% 1,21)    3.567.274 TL
 • DGGYO (% 0,00)    533.647 TL
 • DGKLB (% 0,88)    13.392.955 TL
 • DGZTE (% -2,68)    74.517 TL
 • DIRIT (% 0,00)    53.832 TL
 • DITAS (% 1,81)    30.124 TL
 • DMSAS (% -8,10)    4.611.059 TL
 • DOAS (% 0,43)    1.566.968 TL
 • DOBUR (% 3,03)    824.348 TL
 • DOCO (% -0,37)    357.160 TL
 • DOGUB (% 1,17)    753.723 TL
 • DOHOL (% 0,92)    11.685.183 TL
 • DOKTA (% -1,53)    762.199 TL
 • DURDO (% 0,00)    348.332 TL
 • DYOBY (% -0,35)    403.827 TL
 • DZGYO (% -0,62)    781.789 TL
 • ECILC (% 1,00)    6.961.922 TL
 • ECZYT (% 1,24)    1.720.654 TL
 • EDIP (% 1,54)    81.512 TL
 • EGCEY (% 0,00)    236 TL
 • EGCYH (% 9,09)    46.106 TL
 • EGCYO (% -6,25)    1.373 TL
 • EGEEN (% -0,50)    3.694.105 TL
 • EGGUB (% -2,91)    462.406 TL
 • EGPRO (% -0,28)    208.530 TL
 • EGSER (% -2,49)    2.249.036 TL
 • EKGYO (% -1,41)    162.605.552 TL
 • EKIZ (% 0,00)    4.097 TL
 • EMKEL (% 0,00)    145.683 TL
 • EMNIS (% 0,90)    24 TL
 • ENJSA (% 0,35)    31.502.396 TL
 • ENKAI (% 1,48)    5.945.004 TL
 • EPLAS (% -0,56)    5.689 TL
 • ERBOS (% -2,85)    8.286.889 TL
 • EREGL (% -0,81)    243.043.554 TL
 • ERSU (% -2,20)    522.963 TL
 • ESCOM (% 0,00)    269.379 TL
 • ETILR (% -0,93)    1.263 TL
 • ETYAT (% -2,99)    283.247 TL
 • EUHOL (% 4,48)    868.363 TL
 • EUKYO (% 0,00)    569.833 TL
 • EUYO (% -1,47)    609.062 TL
 • FENER (% 1,11)    3.537.576 TL
 • FLAP (% -3,96)    35.431.192 TL
 • FMIZP (% -0,94)    439.789 TL
 • FONET (% -0,28)    188.717 TL
 • FORMT (% 1,27)    5.387.496 TL
 • FRIGO (% -0,63)    574 TL
 • FROTO (% -1,67)    30.901.520 TL
 • GARAN (% 0,11)    770.119.569 TL
 • GARFA (% 0,00)    429.122 TL
 • GEDIK (% -1,11)    208.095 TL
 • GEDZA (% 0,72)    564.249 TL
 • GENTS (% -2,56)    9.964.843 TL
 • GEREL (% -0,41)    11.662.629 TL
 • GLBMD (% 0,00)    4.572 TL
 • GLRYH (% -1,89)    766.694 TL
 • GLYHO (% 2,43)    2.704.266 TL
 • GOLTS (% -0,35)    1.497.767 TL
 • GOODY (% 0,00)    2.546.994 TL
 • GOZDE (% -2,25)    25.759.667 TL
 • GRNYO (% 1,47)    1.031.068 TL
 • GSDDE (% 1,59)    349.238 TL
 • GSDHO (% 3,30)    8.060.595 TL
 • GSRAY (% 0,68)    17.397.536 TL
 • GUBRF (% 2,24)    3.188.717 TL
 • GUSGR (% -1,89)    3.595.894 TL
 • GYHOL (% 0,36)    52.948 TL
 • HALKB (% -0,83)    250.549.312 TL
 • HALKS (% 0,91)    14.210 TL
 • HATEK (% 1,47)    126.975 TL
 • HDFGS (% 0,88)    591.077 TL
 • HEKTS (% 0,09)    1.909.655 TL
 • HLGYO (% 0,00)    6.052.147 TL
 • HUBVC (% -1,59)    42.092 TL
 • HURGZ (% -1,02)    6.543.116 TL
 • ICBCT (% 1,22)    11.654.370 TL
 • IDEAS (% 2,47)    2.176.301 TL
 • IDGYO (% 0,00)    46.340 TL
 • IEYHO (% -1,69)    3.738.374 TL
 • IHEVA (% -2,94)    838.267 TL
 • IHGZT (% -6,35)    3.386.470 TL
 • IHLAS (% 0,00)    6.029.628 TL
 • IHLGM (% -0,92)    45.019.191 TL
 • IHYAY (% -2,63)    476.969 TL
 • INDES (% 0,60)    9.977.525 TL
 • INFO (% 0,00)    233.014 TL
 • INTEM (% -1,00)    3.469.322 TL
 • IPEKE (% 0,00)    29.966.356 TL
 • ISATR (% 20,00)    56.394 TL
 • ISBIR (% 3,76)    4.081 TL
 • ISBTR (% 6,33)    79.159 TL
 • ISCTR (% 3,76)    292.747.145 TL
 • ISDMR (% -1,20)    7.096.246 TL
 • ISFIN (% 2,30)    119.131.999 TL
 • ISGSY (% 0,47)    7.525.836 TL
 • ISGYO (% 1,89)    4.935.725 TL
 • ISKUR (% -4,79)    89.500 TL
 • ISMEN (% -0,39)    356.869 TL
 • ISYAT (% 0,98)    748.957 TL
 • ITTFH (% -0,96)    456.740 TL
 • IZFAS (% -1,44)    585.003 TL
 • IZMDC (% 0,00)    337.730 TL
 • IZOCM (% -0,83)    1.046.304 TL
 • IZTAR (% 7,94)    10.137.891 TL
 • JANTS (% -0,08)    672.902 TL
 • KAPLM (% 0,29)    307.553 TL
 • KAREL (% 7,21)    25.583.825 TL
 • KARSN (% 2,19)    14.744.632 TL
 • KARTN (% 0,98)    7.752.160 TL
 • KATMR (% 4,44)    5.622.237 TL
 • KCHOL (% 2,62)    70.353.899 TL
 • KENT (% 1,17)    189.340 TL
 • KERVN (% 0,00)    47.426 TL
 • KERVT (% 1,17)    2.333.948 TL
 • KFEIN (% 2,14)    5.055.388 TL
 • KLGYO (% 0,00)    4.924.105 TL
 • KLMSN (% 1,45)    1.783.089 TL
 • KLNMA (% -4,37)    18.849.387 TL
 • KNFRT (% -1,57)    481.639 TL
 • KONYA (% -0,16)    516.859 TL
 • KORDS (% 1,38)    5.760.778 TL
 • KOZAA (% -0,34)    384.482.994 TL
 • KOZAL (% 1,39)    97.734.098 TL
 • KPHOL (% 0,00)    22.268 TL
 • KRDMA (% 1,90)    4.968.377 TL
 • KRDMB (% 0,00)    5.756.155 TL
 • KRDMD (% 2,63)    375.803.012 TL
 • KRGYO (% 1,67)    375.952 TL
 • KRONT (% 0,56)    391.309 TL
 • KRSAN (% -6,67)    15.637 TL
 • KRSTL (% 0,00)    12.322.350 TL
 • KRTEK (% 2,10)    42.117 TL
 • KSTUR (% 0,56)    64 TL
 • KUTPO (% 0,23)    229.445 TL
 • KUYAS (% 1,52)    2.453.573 TL
 • LIDFA (% 0,44)    202.011 TL
 • LINK (% 0,37)    612.770 TL
 • LKMNH (% 1,23)    1.697.393 TL
 • LOGO (% 5,17)    29.834.911 TL
 • LUKSK (% -0,18)    23.021 TL
 • MAALT (% -0,35)    307.654 TL
 • MAKTK (% 2,16)    5.917.573 TL
 • MARKA (% 1,49)    609.959 TL
 • MARTI (% 1,69)    622.954 TL
 • MAVI (% 1,33)    5.323.988 TL
 • MEGAP (% -0,76)    1.410.184 TL
 • MEMSA (% 0,00)    229.303 TL
 • MEPET (% 0,79)    6.460.821 TL
 • MERIT (% 11,13)    4.645 TL
 • MERKO (% 0,00)    2.132.548 TL
 • METAL (% 17,65)    14.605 TL
 • METRO (% 0,00)    1.663.540 TL
 • METUR (% 3,88)    875.455 TL
 • MGROS (% 0,19)    16.099.139 TL
 • MIPAZ (% 2,98)    8.001.197 TL
 • MMCAS (% -1,04)    30.575 TL
 • MNDRS (% 6,17)    78.312.013 TL
 • MPARK (% -0,08)    1.464.907 TL
 • MRDIN (% 0,00)    309.016 TL
 • MRGYO (% 0,00)    4.376.828 TL
 • MRSHL (% 0,08)    207.605 TL
 • MSGYO (% 1,41)    512.673 TL
 • MTRYO (% -0,68)    700.391 TL
 • MZHLD (% 3,46)    4.449 TL
 • NETAS (% 0,56)    4.849.609 TL
 • NIBAS (% -4,44)    77.660 TL
 • NTHOL (% 1,14)    5.615.300 TL
 • NUGYO (% -0,86)    922.785 TL
 • NUHCM (% 0,14)    243.729 TL
 • ODAS (% 2,79)    51.805.486 TL
 • OLMIP (% 2,42)    4.520.213 TL
 • ORGE (% 3,28)    4.604.710 TL
 • ORMA (% 0,00)    12.543 TL
 • OSMEN (% 0,00)    17 TL
 • OSTIM (% -1,67)    13.116.851 TL
 • OTKAR (% 3,23)    12.174.143 TL
 • OYAYO (% 0,83)    344.229 TL
 • OYLUM (% 0,96)    368.170 TL
 • OZBAL (% 0,80)    195.064 TL
 • OZGYO (% -2,83)    23.118.118 TL
 • OZKGY (% -0,87)    176.167 TL
 • OZRDN (% -0,98)    147.848 TL
 • PAGYO (% 0,00)    27.010 TL
 • PARSN (% 1,93)    16.279.530 TL
 • PEGYO (% 1,69)    1.504.145 TL
 • PEKGY (% 2,03)    2.907.894 TL
 • PENGD (% -3,89)    2.983.491 TL
 • PETKM (% -2,30)    196.615.268 TL
 • PETUN (% -0,17)    288.337 TL
 • PGSUS (% -1,31)    29.458.369 TL
 • PINSU (% 1,54)    614.821 TL
 • PKART (% -4,62)    1.821.762 TL
 • PKENT (% 2,54)    6.818 TL
 • PNSUT (% -0,88)    897.429 TL
 • POLHO (% -0,63)    531.129 TL
 • POLTK (% 3,83)    69.819 TL
 • PRKAB (% 1,60)    260.444 TL
 • PRKME (% 0,40)    5.702.169 TL
 • PRZMA (% -1,20)    153.947 TL
 • PSDTC (% 12,51)    5.768.731 TL
 • QNBFB (% -1,29)    289.719 TL
 • QNBFL (% 0,00)    17.151 TL
 • RALYH (% -4,71)    76.849 TL
 • RAYSG (% -2,82)    356.840 TL
 • RHEAG (% 0,00)    161.274 TL
 • RODRG (% 4,96)    379.711 TL
 • ROYAL (% 0,77)    45.650 TL
 • RTALB (% 0,63)    510.803 TL
 • RYGYO (% 3,66)    978.190 TL
 • RYSAS (% 2,60)    2.070.009 TL
 • SAFKR (% 0,89)    365.846 TL
 • SAHOL (% 2,34)    42.476.518 TL
 • SALIX (% 13,82)    25.678 TL
 • SAMAT (% 1,92)    677.505 TL
 • SANEL (% -3,66)    604.790 TL
 • SANFM (% 1,29)    530.478 TL
 • SANKO (% 0,44)    93.322 TL
 • SARKY (% 0,00)    210.639 TL
 • SASA (% -0,83)    14.072.697 TL
 • SAYAS (% 1,08)    306.353 TL
 • SEKFK (% 0,72)    14.702 TL
 • SEKUR (% 0,00)    1.120.913 TL
 • SELEC (% 3,95)    8.635.366 TL
 • SELGD (% 0,00)    11.942 TL
 • SERVE (% 0,56)    4.149 TL
 • SEYKM (% 0,56)    7.964 TL
 • SILVR (% -2,92)    1.391.915 TL
 • SISE (% 2,92)    50.265.426 TL
 • SKBNK (% 1,68)    13.422.819 TL
 • SKTAS (% 1,72)    323.555 TL
 • SNGYO (% 0,00)    946.980 TL
 • SNKRN (% -2,45)    117.575 TL
 • SNPAM (% -0,30)    88.737 TL
 • SODA (% 0,29)    34.858.656 TL
 • SODSN (% 1,49)    6.940 TL
 • SOKM (% -0,09)    13.202.967 TL
 • SONME (% 0,00)    559.534 TL
 • SRVGY (% 1,70)    87.622 TL
 • SUMAS (% 3,70)    39.500 TL
 • TACTR (% 5,12)    7.667.254 TL
 • TATGD (% -8,29)    6.092.477 TL
 • TAVHL (% 1,41)    43.743.181 TL
 • TBORG (% -0,32)    453.502 TL
 • TCELL (% 0,20)    105.717.541 TL
 • TDGYO (% 2,94)    169.032 TL
 • TEKTU (% -1,25)    4.117.137 TL
 • TGSAS (% 4,33)    1.801.161 TL
 • THYAO (% -3,32)    1.401.107.841 TL
 • TIRE (% 10,88)    100.916.018 TL
 • TKFEN (% -1,17)    14.368.809 TL
 • TKNSA (% 0,00)    1.063.478 TL
 • TKURU (% 0,66)    77.225 TL
 • TLMAN (% 3,13)    6.284.290 TL
 • TMPOL (% 1,39)    244.105 TL
 • TMSN (% -0,66)    4.623.894 TL
 • TOASO (% 2,20)    20.236.155 TL
 • TRCAS (% 0,00)    1.089.545 TL
 • TRGYO (% -0,56)    1.236.894 TL
 • TRKCM (% 0,82)    50.430.048 TL
 • TSGYO (% 2,56)    123.565 TL
 • TSKB (% 0,00)    25.147.229 TL
 • TSPOR (% -0,83)    4.544.073 TL
 • TTKOM (% -2,58)    176.644.302 TL
 • TTRAK (% -1,17)    9.051.381 TL
 • TUCLK (% -8,00)    15.100.561 TL
 • TUKAS (% 1,96)    29.006.467 TL
 • TUPRS (% 1,32)    180.636.405 TL
 • TURGG (% 1,24)    301.284 TL
 • UFUK (% 0,87)    361 TL
 • ULAS (% 0,00)    313.411 TL
 • ULKER (% -0,79)    24.420.039 TL
 • ULUSE (% 0,63)    2.226.232 TL
 • ULUUN (% 2,18)    1.494.502 TL
 • UMPAS (% 2,33)    11 TL
 • UNYEC (% -1,67)    219.379 TL
 • USAK (% 0,00)    7.166.885 TL
 • UTPYA (% 4,78)    612.386 TL
 • UZERB (% 0,00)    16.922 TL
 • VAKBN (% 1,25)    280.035.435 TL
 • VAKFN (% 0,00)    1.925.431 TL
 • VAKKO (% 0,00)    4.862.014 TL
 • VANGD (% 0,64)    590.035 TL
 • VERTU (% 0,00)    577.870 TL
 • VERUS (% 1,20)    7.373.993 TL
 • VESBE (% 2,85)    6.406.063 TL
 • VESTL (% -0,16)    38.707.466 TL
 • VKFYO (% 0,00)    79.018 TL
 • VKGYO (% 1,45)    5.468.334 TL
 • VKING (% 1,80)    169.164 TL
 • YAPRK (% 1,56)    83.022 TL
 • YATAS (% 0,38)    11.045.560 TL
 • YAYLA (% 1,08)    2.048.619 TL
 • YBTAS (% -2,09)    4.340 TL
 • YESIL (% -0,50)    405.280 TL
 • YGGYO (% -3,95)    551.581 TL
 • YGYO (% 3,57)    348.980 TL
 • YKBNK (% 1,51)    133.299.601 TL
 • YKGYO (% 0,65)    1.542.316 TL
 • YONGA (% 0,00)    761 TL
 • YUNSA (% 1,23)    2.283.789 TL
 • YYAPI (% 0,00)    575.644 TL
 • ZOREN (% 1,38)    41.244.127 TL