Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Koşulları

Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Koşulları

Hisse senedi verileri 15 dakika gecikmelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan döviz ve altın web sitesi, uygulaması, kurucuları ve/veya yorum yapan kullanıcıları hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Kişisel Verilerin Korunması

Döviz ve Altın (Kısaca, “Döviz ve Altın” olarak anılacaktır.)’ne ait internet sitelerine üye olarak kullanmanız halinde, elde ettiğimiz kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, tarafımızca korunmakta ve işlenmektedir. İnternet sitelerimizi, üye olmaksızın ziyaretçi olarak kullanmanız durumunda, tarafınıza ait herhangi bir kişisel veri toplanmamakta ve işlenmemektedir. Üye olmayan ziyaretçiler, internet sitelerimizi, anonim olarak kullanmaktadırlar. Kişisel Veri ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen 6698 sayılı KVK’ya göre, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi, veri sorumlusu olarak tanımlanmıştır. Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi ise veri işleyen olarak tanımlanmıştır. Döviz ve Altın, kendisine ait internet sitelerinde veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları İnternet sitemize üye olmanız halinde; ad soyad, cinsiyet, doğum tarihi, IP bilgileri, adres bilgileri, e-posta adresi, trafik bilgileriniz vb. kişisel verileriniz, Döviz ve Altın tarafından sizlere sağlanan hizmetlere ve Döviz ve Altın’ın ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, 6698 sayılı KVK uyarınca, sizlerin açık rızası ile kanunda sayılan ilkeler ve şartlar kapsamında, Döviz ve Altın’a ait internet sitelerine erişim sağladığınız müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;
Hizmetimiz dahilinde hangi içerikleri hangi sıklıkla görüntülediğinizi tespit ederek; hizmetlerimizi, beğenileriniz, alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilmek,
Talep etmeniz halide sizlere öneriler ve kısayollar sunabilmek,
İnternet sitelerimizde yer alan reklamların, ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmesini sağlamak,
Reklam ve hizmetlerin etki ve erişimini ölçebilmek ve ölçüm sistemlerimizi geliştirebilmek,
Hesapları ve hareketleri doğrulamaya yardımcı olmak ve güvenliği sağlamak,
Konum bilgisine sahip olduğumuzda, hizmetlerimizden beklediğiniz verimi arttırılabilmek,
Veri tüketimi ile bağlantılı olan çevresel ağ koşulları, zaman, lokasyon ve cihaz etkinliklerini vererek ağ kalitenizin geliştirilmesine yardımcı olabilmek
Döviz ve Altın’ın ticari ve hizmet stratejilerinin geliştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişi ve Kurumlar ile Aktarılma Amaçları Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, 6698 sayılı KVK kapsamında istisnai hükümler saklı olmak kaydıyla, açık rızanız olmadan aktarılamaz. Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan işlenme amaçları ile beraber, hizmetlerimizi sağlamamız ve iyileştirmemiz amacıyla; internet sitelerimiz içinde ve dışında ilginizi çekecek reklamların gösterilmesinin sağlanması için reklamverenler, reklam ajansları, medya planlama kuruluşları, ölçüm kuruluşları ve analiz kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Ayrıca, hizmetlerimizi kullanan ya da hizmetlerimizle entegre olan üçüncü şahıs uygulamaları, internet siteleri ya da diğer hizmet sağlayıcıları da, bunları kullanmanız halinde, kişisel verileriniz ve paylaşımlarınız hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Açık rızanız olmadığı sürece, ad, soyad, adres gibi kimliğinizi belli eden kişisel verilerinizi üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, üçüncü kişi ve kuruluşlarla, anonim şekilde, yalnızca yaş ve cinsiyet gibi istatistik bilgileri paylaşılmakta; kimliğinizin belirlenmesine olanak sağlayacak herhangi bir bilgi paylaşılmamaktadır. Kişisel Veri Toplamanın Hukuki Sebebi ve Yöntemi Kişisel verileriniz, Döviz ve Altın’ın yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ilgilinin açık rızasının alınması şartına dayanılarak ve ayrıca 5651 sayılı Kanun uyarınca yer sağlayıcı yükümlülükleri doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Döviz ve Altın’a ait internet sitelerine erişim sağladığınız müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çerez, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları 6698 Sayılı KVK uyarınca Döviz ve Altın’a başvurarak kendinizle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Yukarıda belirtilen düzeltme, silme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınınız bulunmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından başkaca bir yöntem belirlenene kadar, yazılı olarak Döviz ve Altın’a iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından, talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.


Kişisel Verilerin İşlenmesi Hususunda Açık Rıza Beyanı

Döviz ve Altın (Kısaca, “Döviz ve Altın” olarak anılacaktır.)’ne ait dovizvealtin.com internet sitesine üye olmam dolayısıyla, Döviz ve Altın tarafından elde edilecek kişisel verilerimin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenebileceği ve ayrıca aktarılabileceği hususunda Döviz ve Altın tarafından tarafıma bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, kimlik bilgilerim, cinsiyetim, yaşım, doğum tarihim, IP bilgilerim, görüntülediğim içerikler ve görüntülediğim içeriklerden oluşan kişisel verilerimin;
• Sunulan hizmetlerin, beğenilerim, alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirebilmesi,
• Tarafıma öneriler ve kısayollar sunulabilmesi,
• Reklamların, ilgi alanlarıma göre kişiselleştirilmesinin sağlanması,
• Reklam ve hizmetlerin etki ve erişiminin ölçülebilmesi ve ölçüm sistemlerinin geliştirilebilmesi,
• Hesapların ve hareketlerin doğrulanmasına yardımcı olmak ve güvenliğin sağlanması,
• Konum bilgisine sahip olunduğunda, hizmet veriminin arttırılabilmesi,
• Veri tüketimi ile bağlantılı olan çevresel ağ koşullarının, zaman, lokasyon ve cihaz etkinliklerini vererek ağ kalitemin geliştirilmesine yardımcı olabilmek
• Döviz ve Altın’ın ticari ve hizmet stratejilerinin geliştirilmesi amaçları doğrultusunda, dovizvealtin.com adresli internet sitesine ve mobil uygulamalarına erişim sağladığım müddetçe güncellenerek, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet siteleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çerez ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak işlenmesine özgür irademle rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.


Çerez Politikası

dovizvealtin.com internet sitesini kullandığınızda ya da ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınıza veya cihazınıza çerezler yerleştirebilir ve bu çerezlerde saklanan bilgileri alabiliriz. Çerezler, internet tarayıcılarında bilgi depolamak için kullanılan küçük metin parçalarıdır. Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda tanımlayıcıları ve diğer bilgileri toplamak ve tutmak için kullanılır. İnternet tarayıcınızda veya cihazınızda tuttuğumuz veriler, cihazınızla ilişkili tanımlayıcılar ve diğer yazılımlar gibi başka teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılır. Bu ilkede, bu teknolojilerin tümü "çerez" olarak anılacaktır. Çerezler; içerikleri kişiselleştirme, reklamları özelleştirme, reklam sonuçlarını ölçme, daha güvenli bir deneyim sağlama gibi yollarla hizmetlerimizi sunmamıza, korumamıza ve geliştirmemize yardımcı olur. Çerezleri;

• Hesabınızı doğrulamak ve hesabınıza giriş yaptığınızı belirlemek,
• Verilerinizi ve hizmetlerimizi güvende ve emniyette tutmak,
• İşletmelerin ve diğer kuruluşların sağladıkları ürünlerle, hizmetlerle ya da ilişkili oldukları amaçlarla ilgilenebilecek kişilere, bu işletme ve kuruluşların reklamlarını göstermek ve dovizvealtin.com internet sitesinde reklamları yer alan işletmelerin reklam kampanyalarının performansını ölçmek,
• Hizmet kalitemizi arttırmak,
• Kullanıcılarımızın hizmetlerimizi nasıl kullandığını daha iyi anlayıp bu hizmetleri geliştirmek,amaçlarıyla kullanırız.

Üçüncü kişiler de, kendi sitelerinde ve uygulamalarında dovizvealtin.com internet sitesiyle bağlantılı olarak çerezler kullanır. Diğer tarafların çerezleri nasıl kullandığını anlamak için, lütfen bu tarafların kendi ilkelerini inceleyiniz.

Çerez Türleri

• Geçici çerezler: Geçici çerezler, sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.
• Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/ mobil cihazda kalır ve web sitesie döndüğümüzde sizi tanımak için kullanılır. Kalıcı çerezlerin süreleri dolana kadar yeni bir çerez yüklenir, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır.
• Hedef/Reklam Çerezleri: Reklam çerezleri, bir uygulama/web sitesine veya kullanım ziyareti sırasında üçüncü bir şahıs tarafından yüklenen çerezlerdir. Reklam çerezleri, üçüncü bir şahsa sitemize ziyaretinizle ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır.
• Zorunlu Çerezler: Gerekli ve önemli çerezdir. Kullanıcı hesabı oluşturmanıza, giriş yapmanıza ve web sitemizde gezinti yapmanıza olanak sağlar. Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kalır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.
• Performans ve analiz çerezleri: Ziyaretçilerin web siteleri ve uygulamalardaki genel çalışmasını geliştirmek için web siteleri ve uygulamaları (onlar tarafından izlenen sayfalar, ziyaretin ortalama süresi, vs.) nasıl kullandığınız hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
• İşlevsellik çerezleri: İşlevsellik çerezleri, web sitesinde ziyareti kolaylaştırmak ve tarama deneyiminizi geliştirmek için kullanılan çerezlerdir. Tercih ettiğiniz dil, düzen veya renk şeması gibi belirli ayarları, hatırlamak için izin verir.
• Reklam çerezleri: Reklam ve kişiselleştirme çerezleri kendi kişisel çıkarları için bizim reklam ve web sitesi içeriği özelleştirmek için bizim web sitelerinin ziyaretçi tarama davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanılır.
• İzleme çerezleri: İzleme çerezleri ziyaretçilerin Internet tarama davranışlarını izlemek ve ziyaret ettikleri çeşitli internet sitelerinden kendi tarama davranışına veri ve bilgi toplamak için kullanılır.

Tarayıcı Çerez Kontrolleri

Tarayıcınız veya cihazınız, tarayıcı çerezlerinin yerleştirilip yerleştirilmeyeceğini seçmenizi ve çerezleri silmenizi sağlayacak bazı ek ayarlar sunabilir. Bu kontroller hakkında daha fazla bilgi almak için, tarayıcınızın ya da cihazınızın yardım materyallerini inceleyiniz. Tarayıcı çerezlerinin kullanımını devre dışı bıraktıysanız, dovizvealtin.com internet sitesinin bazı bölümleri doğru şekilde çalışmayabilir.

 • ACSEL (% -2,04)    833.839 TL
 • ADANA (% -0,44)    442.046 TL
 • ADBGR (% 0,41)    1.868 TL
 • ADEL (% -1,08)    194.698 TL
 • ADESE (% -0,49)    3.957.538 TL
 • ADNAC (% 0,85)    576.982 TL
 • AEFES (% -2,92)    1.255.171 TL
 • AFYON (% 0,00)    3.269.435 TL
 • AGHOL (% -1,35)    3.246.853 TL
 • AGYO (% 0,00)    740.255 TL
 • AKBNK (% -1,92)    135.074.028 TL
 • AKCNS (% -0,15)    224.695 TL
 • AKENR (% -3,45)    660.018 TL
 • AKFGY (% 0,00)    44.782 TL
 • AKGRT (% 0,00)    81.410 TL
 • AKGUV (% -1,95)    2.468.437 TL
 • AKMGY (% 1,24)    149.118 TL
 • AKSA (% -0,23)    1.120.544 TL
 • AKSEN (% -2,02)    3.990.948 TL
 • AKSGY (% -0,40)    42.418 TL
 • AKSUE (% 6,65)    8.994.163 TL
 • ALARK (% 3,51)    67.406.555 TL
 • ALBRK (% -2,56)    17.015.758 TL
 • ALCAR (% -0,58)    705.907 TL
 • ALCTL (% 0,58)    2.026.563 TL
 • ALGYO (% 1,01)    3.808.527 TL
 • ALKA (% -1,72)    411.711 TL
 • ALKIM (% 0,08)    1.710.698 TL
 • ALYAG (% -2,78)    223.148 TL
 • ANACM (% 0,00)    4.776.698 TL
 • ANELE (% 0,00)    1.177.140 TL
 • ANELT (% 4,76)    50.140 TL
 • ANHYT (% -0,91)    256.432 TL
 • ANSGR (% -0,48)    218.961 TL
 • ARCLK (% -3,46)    14.761.291 TL
 • ARENA (% -0,87)    272.714 TL
 • ARMDA (% -0,64)    154.141 TL
 • ARSAN (% 2,40)    1.367.687 TL
 • ARTI (% 0,00)    24.492 TL
 • ASELS (% -0,94)    45.429.214 TL
 • ASLAN (% 0,79)    2.238.387 TL
 • ASUZU (% -0,93)    2.266.936 TL
 • ATAGY (% 0,00)    637 TL
 • ATEKS (% -0,66)    53.629 TL
 • ATLAS (% 2,97)    748.214 TL
 • ATPET (% -1,25)    317.634 TL
 • ATSYH (% 7,14)    3.501 TL
 • AVGYO (% 0,00)    432.528 TL
 • AVHOL (% -0,89)    138.032 TL
 • AVISA (% 0,53)    160.315 TL
 • AVOD (% -2,45)    6.051.831 TL
 • AVTUR (% -1,71)    693.461 TL
 • AYCES (% -0,70)    5.567 TL
 • AYEN (% -0,40)    3.230.006 TL
 • AYES (% 1,32)    100 TL
 • AYGAZ (% -1,38)    932.648 TL
 • BAGFS (% 0,54)    2.361.487 TL
 • BAKAB (% 0,80)    341.535 TL
 • BALAT (% 0,00)    25.016 TL
 • BANVT (% 0,18)    14.566.013 TL
 • BASCM (% 0,00)    3.753 TL
 • BERA (% -1,10)    814.001 TL
 • BEYAZ (% -2,86)    1.516.087 TL
 • BFREN (% -0,11)    887.501 TL
 • BIMAS (% 0,93)    20.519.435 TL
 • BIZIM (% -0,99)    191.520 TL
 • BJKAS (% 8,78)    35.815.960 TL
 • BLCYT (% 0,61)    214.620 TL
 • BMEKS (% 0,00)    21.968 TL
 • BMELK (% -1,15)    190.260 TL
 • BNTAS (% -3,07)    6.104.606 TL
 • BOLUC (% 0,00)    207.768 TL
 • BOSSA (% 5,87)    8.353.513 TL
 • BOYP (% 1,25)    569.868 TL
 • BRISA (% -1,35)    392.155 TL
 • BRKO (% 0,00)    7.908 TL
 • BRKSN (% 0,00)    1.363.565 TL
 • BRMEN (% -1,33)    122.184 TL
 • BRSAN (% -0,65)    929.871 TL
 • BRYAT (% -0,54)    90.591 TL
 • BSOKE (% -1,06)    1.105.158 TL
 • BTCIM (% -2,62)    2.268.538 TL
 • BUCIM (% 0,22)    480.517 TL
 • BURCE (% -1,31)    99.458 TL
 • BURVA (% 0,00)    67.367 TL
 • CCOLA (% -0,95)    1.469.904 TL
 • CELHA (% 1,17)    855.595 TL
 • CEMAS (% 0,00)    1.310.173 TL
 • CEMTS (% -1,66)    1.584.668 TL
 • CIMSA (% -0,59)    975.535 TL
 • CLEBI (% -2,33)    8.109.824 TL
 • CMBTN (% -0,90)    637.162 TL
 • CMENT (% -4,02)    1.154.282 TL
 • COSMO (% 13,64)    11.757 TL
 • CRDFA (% 0,00)    215.912 TL
 • CRFSA (% -0,59)    482.603 TL
 • CUSAN (% -1,91)    6.166.286 TL
 • DAGHL (% -2,45)    780.580 TL
 • DAGI (% -1,32)    444.313 TL
 • DARDL (% 0,00)    6.504 TL
 • DENCM (% -0,57)    114.447 TL
 • DENGE (% -8,57)    1.820.072 TL
 • DENIZ (% 0,38)    1.397.356 TL
 • DERIM (% 0,00)    36.788 TL
 • DESA (% -2,54)    2.122.385 TL
 • DESPC (% 1,40)    3.078.890 TL
 • DEVA (% 0,22)    1.538.444 TL
 • DGATE (% 0,40)    2.883.139 TL
 • DGGYO (% -0,43)    45.769 TL
 • DGKLB (% 0,00)    898.921 TL
 • DGZTE (% -2,68)    74.517 TL
 • DIRIT (% 2,99)    50.448 TL
 • DITAS (% 0,51)    85.332 TL
 • DMSAS (% 3,78)    3.674.036 TL
 • DOAS (% -0,84)    867.392 TL
 • DOBUR (% 0,00)    309.726 TL
 • DOCO (% 0,02)    266.498 TL
 • DOGUB (% 0,00)    605.508 TL
 • DOHOL (% -5,22)    14.141.106 TL
 • DOKTA (% 1,22)    239.090 TL
 • DURDO (% 2,27)    224.339 TL
 • DYOBY (% -0,32)    2.489.602 TL
 • DZGYO (% 0,33)    273.285 TL
 • ECILC (% 0,00)    3.668.481 TL
 • ECZYT (% 1,06)    453.204 TL
 • EDIP (% 2,82)    684.176 TL
 • EGCEY (% 0,00)    3.018 TL
 • EGCYH (% 0,00)    18.771 TL
 • EGCYO (% 7,14)    9.613 TL
 • EGEEN (% -1,24)    3.527.199 TL
 • EGGUB (% 2,71)    286.857 TL
 • EGPRO (% -0,64)    1.050.768 TL
 • EGSER (% -2,54)    311.683 TL
 • EKGYO (% 0,68)    9.030.665 TL
 • EKIZ (% 3,57)    4.034 TL
 • EMKEL (% 4,88)    1.726.782 TL
 • EMNIS (% 0,00)    1.090 TL
 • ENJSA (% -0,18)    2.073.430 TL
 • ENKAI (% -0,59)    1.374.748 TL
 • EPLAS (% 0,00)    5.029 TL
 • ERBOS (% -0,81)    386.235 TL
 • EREGL (% -0,43)    28.769.181 TL
 • ERSU (% -1,12)    1.555.506 TL
 • ESCOM (% 0,00)    224.953 TL
 • ETILR (% -0,52)    13.066 TL
 • ETYAT (% 0,00)    248.869 TL
 • EUHOL (% 1,96)    1.493.961 TL
 • EUKYO (% 1,35)    1.146.886 TL
 • EUYO (% 0,00)    158.971 TL
 • FENER (% -2,63)    9.133.104 TL
 • FLAP (% -0,68)    1.714.935 TL
 • FMIZP (% -1,48)    262.095 TL
 • FONET (% -1,76)    1.188.115 TL
 • FORMT (% -1,65)    63.637 TL
 • FRIGO (% 6,48)    26.104 TL
 • FROTO (% -0,57)    3.962.385 TL
 • GARAN (% -1,89)    214.086.267 TL
 • GARFA (% 0,74)    483.918 TL
 • GEDIK (% -1,37)    82.081 TL
 • GEDZA (% 1,72)    426.606 TL
 • GENTS (% 1,06)    1.022.527 TL
 • GEREL (% -2,31)    8.239.609 TL
 • GLBMD (% -2,08)    47.144 TL
 • GLRYH (% -0,92)    339.669 TL
 • GLYHO (% 1,02)    713.157 TL
 • GOLTS (% 3,19)    5.603.346 TL
 • GOODY (% -0,62)    574.607 TL
 • GOZDE (% -0,28)    3.592.295 TL
 • GRNYO (% -1,59)    1.472.748 TL
 • GSDDE (% 1,41)    346.083 TL
 • GSDHO (% 0,00)    783.588 TL
 • GSRAY (% 17,97)    132.523.103 TL
 • GUBRF (% -1,07)    1.757.244 TL
 • GUSGR (% -1,31)    2.346.339 TL
 • GYHOL (% -0,34)    95.256 TL
 • HALKB (% -0,96)    91.528.396 TL
 • HALKS (% -3,45)    4.498 TL
 • HATEK (% -0,49)    160.930 TL
 • HDFGS (% -2,44)    1.478.137 TL
 • HEKTS (% 1,77)    4.150.791 TL
 • HLGYO (% -1,04)    4.599.679 TL
 • HUBVC (% -3,72)    1.539.991 TL
 • HURGZ (% 0,00)    4.193.512 TL
 • ICBCT (% -0,83)    3.655.900 TL
 • IDEAS (% -5,36)    6.476.755 TL
 • IDGYO (% 3,25)    2.635.707 TL
 • IEYHO (% 0,00)    664.155 TL
 • IHEVA (% 0,00)    3.818.843 TL
 • IHGZT (% 6,80)    12.060.624 TL
 • IHLAS (% 8,51)    24.206.122 TL
 • IHLGM (% 3,49)    37.803.203 TL
 • IHYAY (% 0,00)    1.298.130 TL
 • INDES (% 1,18)    2.238.760 TL
 • INFO (% 0,00)    771.408 TL
 • INTEM (% -0,57)    489.773 TL
 • IPEKE (% -1,55)    6.059.696 TL
 • ISATR (% 20,00)    316.798 TL
 • ISBIR (% -0,66)    10.659 TL
 • ISBTR (% 20,00)    1.571.475 TL
 • ISCTR (% -2,03)    74.268.859 TL
 • ISDMR (% -1,10)    3.488.347 TL
 • ISFIN (% 0,88)    825.511 TL
 • ISGSY (% -1,98)    7.503.894 TL
 • ISGYO (% 1,98)    10.773.950 TL
 • ISKUR (% 0,90)    225.000 TL
 • ISMEN (% 0,00)    115.568 TL
 • ISYAT (% 0,00)    576.349 TL
 • ITTFH (% 1,52)    6.250.701 TL
 • IZFAS (% -0,57)    226.793 TL
 • IZMDC (% -1,14)    120.066 TL
 • IZOCM (% -0,77)    165.765 TL
 • IZTAR (% 13,10)    35.200.255 TL
 • JANTS (% -0,70)    325.084 TL
 • KAPLM (% -1,47)    625.630 TL
 • KAREL (% 3,10)    12.726.110 TL
 • KARSN (% 0,67)    15.673.342 TL
 • KARTN (% 0,13)    939.282 TL
 • KATMR (% -0,89)    2.776.275 TL
 • KCHOL (% 0,06)    28.476.000 TL
 • KENT (% -1,05)    570.599 TL
 • KERVN (% -3,70)    66.268 TL
 • KERVT (% -0,65)    1.702.359 TL
 • KFEIN (% 0,15)    1.041.037 TL
 • KLGYO (% 0,48)    28.355.813 TL
 • KLMSN (% -1,47)    586.475 TL
 • KLNMA (% -27,16)    6.513.383 TL
 • KNFRT (% -3,59)    891.339 TL
 • KONYA (% 0,22)    5.501.717 TL
 • KORDS (% 2,30)    24.889.020 TL
 • KOZAA (% -1,23)    21.492.051 TL
 • KOZAL (% -0,71)    15.758.971 TL
 • KPHOL (% 0,00)    12.682 TL
 • KRDMA (% -0,83)    1.760.815 TL
 • KRDMB (% 0,43)    2.353.443 TL
 • KRDMD (% 0,84)    300.889.694 TL
 • KRGYO (% -0,82)    224.343 TL
 • KRONT (% -0,25)    204.130 TL
 • KRSAN (% -5,00)    23.649 TL
 • KRSTL (% 2,47)    2.713.424 TL
 • KRTEK (% 0,00)    40.829 TL
 • KSTUR (% -0,47)    1.890 TL
 • KUTPO (% -1,18)    305.335 TL
 • KUYAS (% -5,71)    7.217.913 TL
 • LIDFA (% 0,46)    109.571 TL
 • LINK (% 0,15)    722.811 TL
 • LKMNH (% -1,60)    1.113.651 TL
 • LOGO (% -0,25)    871.192 TL
 • LUKSK (% 2,46)    385.134 TL
 • MAALT (% 3,96)    2.451.978 TL
 • MAKTK (% 0,00)    729.442 TL
 • MARKA (% 3,23)    912.169 TL
 • MARTI (% 0,00)    374.247 TL
 • MAVI (% -1,05)    931.120 TL
 • MEGAP (% -3,21)    1.250.485 TL
 • MEMSA (% -4,76)    181.245 TL
 • MEPET (% -1,63)    444.986 TL
 • MERIT (% 0,23)    961 TL
 • MERKO (% 1,49)    315.116 TL
 • METAL (% -1,25)    6.250 TL
 • METRO (% -1,25)    667.916 TL
 • METUR (% 0,00)    222.290 TL
 • MGROS (% -0,22)    4.384.066 TL
 • MIPAZ (% -1,38)    3.849.043 TL
 • MMCAS (% 1,82)    22.861 TL
 • MNDRS (% 1,30)    41.903.841 TL
 • MPARK (% -2,32)    862.620 TL
 • MRDIN (% -0,30)    38.660 TL
 • MRGYO (% 1,54)    991.875 TL
 • MRSHL (% 1,48)    372.529 TL
 • MSGYO (% 0,82)    272.399 TL
 • MTRYO (% 0,74)    622.144 TL
 • MZHLD (% 0,82)    1.041 TL
 • NETAS (% -1,17)    2.976.242 TL
 • NIBAS (% 0,14)    1.249.447 TL
 • NTHOL (% 0,00)    2.097.591 TL
 • NUGYO (% -0,93)    1.818.100 TL
 • NUHCM (% 0,14)    228.179 TL
 • ODAS (% 0,65)    12.504.314 TL
 • OLMIP (% 0,00)    134.987 TL
 • ORGE (% -2,16)    1.066.857 TL
 • ORMA (% 2,33)    2.455 TL
 • OSMEN (% 1,27)    350 TL
 • OSTIM (% -0,93)    2.360.564 TL
 • OTKAR (% -0,63)    5.564.083 TL
 • OYAYO (% 0,00)    267.606 TL
 • OYLUM (% -1,83)    514.798 TL
 • OZBAL (% -1,65)    469.362 TL
 • OZGYO (% 0,00)    4.971.354 TL
 • OZKGY (% 1,15)    2.083.451 TL
 • OZRDN (% 3,00)    70.402 TL
 • PAGYO (% 0,49)    83.196 TL
 • PARSN (% 1,08)    1.910.538 TL
 • PEGYO (% 0,00)    844.858 TL
 • PEKGY (% -0,78)    2.409.833 TL
 • PENGD (% 0,70)    2.994.035 TL
 • PETKM (% -1,29)    76.704.568 TL
 • PETUN (% -1,12)    336.702 TL
 • PGSUS (% -1,33)    8.243.982 TL
 • PINSU (% -0,75)    222.429 TL
 • PKART (% -1,39)    1.821.956 TL
 • PKENT (% -1,49)    3.166 TL
 • PNSUT (% -0,55)    637.761 TL
 • POLHO (% 0,60)    917.814 TL
 • POLTK (% 1,46)    27.676 TL
 • PRKAB (% 2,01)    818.440 TL
 • PRKME (% -1,27)    4.264.697 TL
 • PRZMA (% -1,16)    34.479 TL
 • PSDTC (% 1,61)    202.396 TL
 • QNBFB (% 0,30)    151.142 TL
 • QNBFL (% 1,98)    3.703 TL
 • RALYH (% -1,18)    308.614 TL
 • RALYH (% -1,18)    308.614 TL
 • RAYSG (% -2,29)    694.286 TL
 • RHEAG (% 0,00)    129.164 TL
 • RODRG (% -13,53)    721.777 TL
 • ROYAL (% 2,94)    37.664 TL
 • RTALB (% 0,00)    284.229 TL
 • RYGYO (% -3,23)    384.307 TL
 • RYSAS (% -2,70)    563.292 TL
 • SAFKR (% -1,36)    208.589 TL
 • SAHOL (% -2,02)    16.995.203 TL
 • SALIX (% 0,77)    13.726 TL
 • SAMAT (% 0,91)    992.880 TL
 • SANEL (% 3,04)    1.798.943 TL
 • SANFM (% -3,08)    552.029 TL
 • SANKO (% 1,36)    313.169 TL
 • SARKY (% 0,00)    196.565 TL
 • SASA (% -2,15)    27.463.594 TL
 • SAYAS (% -1,18)    91.181 TL
 • SEKFK (% 0,64)    337 TL
 • SEKUR (% 0,00)    414.464 TL
 • SELEC (% 1,54)    4.252.185 TL
 • SELGD (% 0,00)    61.225 TL
 • SERVE (% -4,17)    43.582 TL
 • SEYKM (% 1,64)    21.311 TL
 • SILVR (% -2,48)    1.430.464 TL
 • SISE (% -0,17)    7.687.018 TL
 • SKBNK (% -0,98)    34.629.265 TL
 • SKTAS (% -1,29)    341.099 TL
 • SNGYO (% 0,00)    1.763.792 TL
 • SNKRN (% 3,21)    480.032 TL
 • SNPAM (% -0,31)    23.646 TL
 • SODA (% 0,00)    9.721.828 TL
 • SODSN (% 2,43)    10.960 TL
 • SOKM (% -1,64)    528.800 TL
 • SONME (% 0,30)    17.185 TL
 • SRVGY (% 0,73)    171.617 TL
 • SUMAS (% 0,00)    618 TL
 • TACTR (% 7,76)    17.645.649 TL
 • TATGD (% -1,21)    590.520 TL
 • TAVHL (% -0,66)    6.795.255 TL
 • TBORG (% -0,12)    101.657 TL
 • TCELL (% -0,24)    13.065.203 TL
 • TDGYO (% 2,17)    1.801.155 TL
 • TEKTU (% 0,00)    1.998.904 TL
 • TGSAS (% 1,10)    378.900 TL
 • THYAO (% -1,55)    335.640.305 TL
 • TIRE (% 2,93)    7.888.170 TL
 • TKFEN (% 0,57)    7.594.942 TL
 • TKNSA (% -0,38)    633.963 TL
 • TKURU (% 0,00)    32.209 TL
 • TLMAN (% -1,65)    9.514.805 TL
 • TMPOL (% -1,39)    195.205 TL
 • TMSN (% 0,67)    4.392.326 TL
 • TOASO (% -0,60)    3.300.103 TL
 • TRCAS (% -0,71)    1.080.370 TL
 • TRGYO (% -1,27)    3.833.396 TL
 • TRKCM (% -0,91)    3.908.165 TL
 • TSGYO (% 1,32)    54.973 TL
 • TSKB (% -1,30)    19.529.670 TL
 • TSPOR (% 2,15)    19.015.608 TL
 • TTKOM (% -1,12)    21.221.790 TL
 • TTRAK (% -1,04)    3.982.367 TL
 • TUCLK (% -0,46)    1.565.283 TL
 • TUKAS (% 0,52)    4.775.206 TL
 • TUPRS (% -2,42)    68.771.419 TL
 • TURGG (% 1,95)    421.079 TL
 • UFUK (% 0,00)    4.565 TL
 • ULAS (% 0,00)    569.159 TL
 • ULKER (% 0,74)    5.981.543 TL
 • ULUSE (% 0,75)    2.807.881 TL
 • ULUUN (% -2,09)    1.224.138 TL
 • UMPAS (% 0,00)    240 TL
 • UNYEC (% -0,64)    106.803 TL
 • USAK (% 0,00)    1.418.488 TL
 • UTPYA (% 6,47)    10.856.725 TL
 • UZERB (% 0,00)    91 TL
 • VAKBN (% -1,41)    48.308.969 TL
 • VAKFN (% -0,69)    402.531 TL
 • VAKKO (% -0,67)    2.341.829 TL
 • VANGD (% 4,73)    3.873.135 TL
 • VERTU (% -0,64)    92.649 TL
 • VERUS (% 0,30)    988.369 TL
 • VESBE (% -0,94)    1.307.970 TL
 • VESTL (% -2,29)    20.013.070 TL
 • VKFYO (% -1,69)    110.780 TL
 • VKGYO (% -0,54)    1.408.046 TL
 • VKING (% -2,48)    3.188.659 TL
 • YAPRK (% -0,77)    5.022 TL
 • YATAS (% -1,43)    695.457 TL
 • YAYLA (% -2,38)    406.746 TL
 • YBTAS (% 17,73)    141.924 TL
 • YESIL (% -0,23)    114.103 TL
 • YGGYO (% -2,01)    118.584 TL
 • YGYO (% 0,00)    151.257 TL
 • YKBNK (% -0,45)    20.559.664 TL
 • YKGYO (% -0,68)    441.109 TL
 • YONGA (% -13,72)    15.295 TL
 • YUNSA (% -1,32)    2.161.135 TL
 • YYAPI (% -3,85)    248.835 TL
 • ZOREN (% -2,26)    13.031.265 TL